Üç Şehrin Hikayesi - Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehri Hangisidir?

turkiyede yasam
, turk sehirleri
, istanbul
, ankara
, izmir
Ramazan 2021-08-25
Üç Şehrin Hikayesi - Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehri Hangisidir?

İstanbul ne kadar göz kamaştırıcı olsa da, Türkiye’de dikkate şayan başka bir çok şehir de bulunmaktadır. Örneğin Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirler de ekonomik zenginlik ve kültürel hayat konularında oldukça önemli yerleşimlerdir.

turkiye'nin ekonomik ve kültürel üç büyük şehri

Türkiye’de araştırmaya değer birçok şehir olsa da, bu makale bağlamında sadece en büyük üç şehri; İstanbul, Ankara ve İzmir’i ele alacağız. Araştırma konusu olarak ele aldığımız kriterler şehirlerin zenginliği, yaşam standardı, kültürel hayat ve tabi ki de iklimdir.

Ardından makalenin son kısmında günlük tüketim ürünleri ve önemli harcamalar temelinde bir kıyaslama yaptığımız tablo yer alacaktır. Bu makalede yer alan bilgilerin Türkiye’ye yerleşmeyi düşünen yabancılar için oldukça faydalı olacağı kanaatindeyiz.

İstanbul

İstanbul, Türkiye’nin en gelişmiş ve en büyük şehridir. 15 milyonluk nüfusa sahip olan bu mega kentin yıllık GSYH’si 2019 yılı için 156 milyar ABD Doları civarındadır. Bu tutar birçok ülkeden fazladır. İstanbul’da kişi başına düşen gelir de keza 2019 yılı için 10.400 ABD Doları’dır.

istanbul 15 milyon nufus

Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin %30’undan sorumlu olan İstanbul bir ekonomi-sanayi merkezidir. Türkiye’de “İstanbul’un taşı toprağı altındır” şeklinde bir deyiş bulunmaktadır. İstanbul’da başta finans, tekstil, cam ve otomobil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Ayrıca kentin zengin tarihi sayesinde Turizm de önemli gelir kalemleri arasındadır.

İstanbul’un kültürel hayatı da oldukça canlıdır. Hemen her gün yüzlerce tiyatro oyunu, konser ve sergi gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca onlarca müze ve tarihi eser de ziyaretçilere açıktır. İstanbul, uluslararası etkinliklerin sık sık düzenlendiği bir kenttir. Dolayısıyla İstanbul’da, ilgi çekici bir etkinlik bulamamak pek mümkün değildir demek yanlış olmayacaktır.

İstanbul’da kışlar soğuk ve yağışlı geçmekte, yaz aylarında ise sıcaklık genelde nadiren 30 derecenin üzerinde çıkmaktadır.

İstanbul’da ekonomik hayat oldukça hareketli olsa da, geçim sağlamak çok da kolay değildir. Özellikle yüksek kiralar ve ulaşım harcamaları birçok İstanbulluyu başka şehirlere göç etmeye yöneltmiştir. Ortalama bir işte asgari ücretle çalışan bir bireyin yüksek kiralarda yaşaması çok sürdürülebilir değildir. Diğer taraftan, dövizin mevcut durumu İstanbul’u hala yabancılar için ekonomik bir seçim haline getirmektedir.

Ankara

Ankara Türkiye’nin başkentidir ve ülkenin merkezinde yer almaktadır. Türkiye’nin en düzenli ve en büyük ikinci şehri olan Ankara’nın nüfusu 5.6 milyon civarındadır. Şehrin önemli bir kısmı kamu sektöründe çalışsa da ciddi bir ekonomik faaliyet de söz konusudur. Ankara’nın yıllık GSYH’si 2019 yılı için 46.5 milyar ABD Doları civarında olup, kişi başına düşen geliri de yine 2019 yılı için 8.300 ABD Doları’dır. Kentteki önemli ekonomik faaliyetler mobilya ve otomobil üretiminin yanı sıra kamu sermayeli savunma ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerdir.

Ankara birçok kültürel faaliyet de gerçekleştirilmektedir. Bilhassa devlet kurumlarının öncülüğünde kurulmuş bulunan birçok tiyatro, konser salonu ve hatta opera bulunmaktadır.

Oldukça soğuk bir havası olan Ankara’da kışlar genelde karlı olup, yaz ayları ise gündüzleri sıcakken akşam saatlerinde serin olarak yaşanır.

Uygun konut fiyatları, kolay ulaşım, yüksek kaliteli eğitim ve sağlık kurumlarına erişim gibi hususlar dikkate alındığında Ankara, Türkiye’deki İnsani Gelişim Endeksi en yüksek şehirdir. Ancak şehrin denize kıyısının olmaması birçok ziyaretçi için olumsuz bir yön olarak ön plana çıkmaktadır. Yine de Ankara’da birçok yabancı büyükelçilik, uluslararası örgütler ve STK’larda birçok yabancı çalışmaktadır.

İzmir

Türkiye'nin en batısında yer alan İzmir şehri, Batı Anadolu'nun merkezi olarak görülebilir. Doğal bir liman olması nedeniyle tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından yerleşim yeri olarak benimsenen kent önemli bir ticaret merkezidir. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'in nüfusu 4 milyon civarındadır.

Türkiye’deki en önemli ticaret kentleri arasında olan İzmir en büyük üçüncü ihracatçı ve beşinci ithalatçı şehirdir. Türkiye’nin tüm ihracatının 1/5’i İzmir Limanı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Şehrin yıllık GSYH’si 2019 yılın için 31 milyar ABD Doları olup kişi başına düşen geliri de 7.750 ABD Doları civarındadır.

İzmir, Türkiye’deki en sıcak şehirlerden biridir. Şehirde kar yağışı hemen hiç görülmez ve yazın sıcaklık 30-35 civarında ve nadir yağışlarla seyreder.

İzmir’in çok hareketli bir kültürel hayatı vardır. Birçok tiyatro, konser salonu, spor kompleksinin bulunduğu şehirde yıl boyunca başka şehirlerden ve ülkelerden ziyaretçileri cezbeden çeşitli kültürel ve sportif organizasyonalar gerçekleştirilmektedir

üç şehir arasındaki fiyat karşılaştırması

Türkiye’nin zengin kültürel temelleri ve canlı ekonomik hayatı ile hareketliliği olan birçok modern ve gelişmiş şehri vardır. Coğrafi konumları sayesinde Türkiye’deki çoğu şehir yüzyıllar boyunca ekonomik ve kültürel merkezler olarak görülmüşlerdir. Sadece harika İstanbul şehri iki büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, 15 milyonluk nüfusuyla da halen birçok farklı millete ve kültüre ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul için tarih boyunca savaşlar ve göçlerle şekillenmiş bir kültür mozaiği ifadesi kullanılabilir.

Tablodan görülebileceği üzere üç şehirde de çoğu ürün bazında fiyatlar birbirine yakındır. Önemli farklar genel olarak barınma, ulaşım ve eğitim harcamalarında göze çarpmaktadır. Basit bir çalışmanın ardından Ankara’nın hem maaş hem de harcamalar bakımından Türkiye’de yaşamak için en avantajlı şehir olduğu sonucuna varılmaktadır. Yine de her üç şehrin kendine göre farklı güzellikleri ve avantajları olduğu unutulmamalıdır.

turkiyede yasam
turk sehirleri
istanbul
ankara
izmir