Turkish Speakers in the World

turkish
, turkish speakers
, turkish speaking countries
Ramazan 2021-08-22
Turkish Speakers in the World

Türk en çok dünyada yaygın olarak konuşulan diller. Türkiye'nin resmi dilidir ve gibi birçok ülkenin resmi veya resmi olmayan bir azınlık dilidir Kıbrıs, Irak, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Moldova ve Sırbistan. Türk Almanya gibi batı Avrupa ülkeleri arasında da yaygın olarak konuşuluyor Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Fransa. 

Bu yazıda Türk dilinin konuşmacıları hakkında kısa bilgi sunmak Dünya ve lehçeler arasındaki anlaşılabilirlik düzeyi. Türk bir sadece ziyaret etmek isteyenler için değil Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar, Orta Kolay veya Orta Asya, bu konuda verdiğimiz bilgilere inanıyoruz ve içtenlikle umuyoruz makale okuyucularımız için yararlı olacaktır.

Türkçe nerede konuşulur?

Çoğunluk Olarak Türk dil

Türkiye

Türkiye ana Türkçe'nin büyük çoğunluk tarafından konuşulduğu ülke. Türk resmi Türkiye'nin dili ve 80 milyon kadar nüfusun ana dili. Arapça ve Farsça harfler1 Kasım 1928 tarafından Atatürk, yeni Latin alfabesi kabul edildi Türkiye tarafından. Bu reform okuryazarlık oranındaki artışı önemli ölçüde etkiledi bu yeni mektupları öğrenme kolaylığı sayesinde. 

Türkiye'nin Türkçesi modern Türkçenin altın standardı olarak kabul edildi. Özellikle İstanbul Lehçe, okullarda ve dil kurslarında öğretilen sürümdür. ( aramalar haritası ) Turacoon'da da öğrettiğimiz versiyon. Ancak, ne zaman anlaşılabilirliğe gelir, Türkçenin neredeyse tüm lehçeleri birbirini anlar.

Kuzey Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyeti Kırık

<font style=Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" class="img-left" src="https://tokboxvideoarchive.s3.eu-west-3.amazonaws.com/blogs/images/lFW5cESakIHAv5jMxRbOXzkwctOOJZGfmkcV812u.png"/>

Resmi dili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( TRNC ) de Türkçe ve Anadil olarak 326.000 kişi. 

Azınlık Dili Olarak Türkçe

Yunanistan

Bir maddenin parçası olarak şart koşuldu Lozan Barış Antlaşması1923 yılında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dokümanı, nüfus değişimi yapıldı Türkiye ile Yunanistan arasında. Ancak İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Yunanlılar Batı Trakya'da yaşayan Türkler de mübadeleden muaf tutuldu. Olarak bunun sonucu olarak, hala 120.000 büyük bir Türk nüfusu var Yunanistan'da yaşıyor.Bu nüfus Türkçe'yi anadili ve azınlık statüsü Lozan Barış Antlaşması ile sağlanmaktadır.

Bulgaristan

Yaklaşık 588.000 var Bulgaristan'da yaşayan ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan torunları olan Türk halkı ve onlar anadili Türkçe konuşur. Bunlar Bulgaristan’ın en büyük etnik azınlık. Çoğunlukla Kardzhali, Shumen, Silistra ve Razgrad çevresinde yaşıyorlar.

Irak

Yaklaşık 3,5 milyon var Irak'ta yaşayan Türkmenler. Onlar Osmanlı İmparatorluğu'nun torunları ticaret ve kamu hizmeti gibi çeşitli amaçlarla Irak'a getirildi. Onlar oluştururlar ülkenin üçüncü büyük etnik grubu ve çoğunlukla Türkmeneli'de yaşıyor Irak bölgesi. İranlı Azeri Türk, Irak'tan etkilenmelerine rağmen Türkmenler kendilerini Türkiye'nin Türkçe lehçesi olarak görüyorlar.

Romanya

Yaklaşık 80.000 var Romanya'da, çoğunlukla Kuzey Dobruja bölgesinde yaşayan Türkler.

Türkler de var Kuzey Makedonya gibi ülkelerde azınlık olarak yaşamak ( 200.000 ), Kosova ( 30.000 ), Arnavutluk ( 2000 ), Hırvatistan ( 2000 ) ve Bosna Hersek ( 1200 ).O coğrafya tarafından gözlemlenebilir ki, neredeyse tüm azınlık Türk nüfusu Osmanlı İmparatorluğu'ndan doğrudan soyundan. Bu yaklaşımın tek istisnası Moldova'da yaşayan Gagavuz Türkleri olurdu. Toplam nüfusu 30.000. Kökeni hakkında birkaç teori var ve hiçbir fikir birliği yok bu bağlamda kuruldu.

Göçmen Türkler

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında Türk göçü akını meydana geldi Batı Avrupa ülkelerine doğru. 1961'de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Sözleşmesi sayesinde bu göçün ana hedefi Almanya idi.Bu göçün ana hedefi Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Anlaşması nedeniyle Almanya 1961.Bu anlaşmayı 1964 yılında Avusturya ve Belçika izledi 1964'te Hollanda, 1965'te Fransa ve 1967'de İsveç. Türkiye Sosyal İmzaladı Bazı Avrupa ülkeleriyle, yani İngiltere ile Güvenlik Anlaşmaları 1959'da İsviçre, 1969'da İsviçre ve 1970'de Danimarka.

Tüm bu yasal zemin ilgili ülkelerde büyük bir Türk göçmen nüfusa yol açtı. Aslan Türk göçmenlerin payı 7 milyon kadar Türk kökenli Almanya'ya gidiyor bugün göçmen varlığı. Diğer Avrupa ülkeler ve Türk nüfusu Hollanda ( 2 milyon ), Fransa ( 1 milyon ), İngiltere ( 500.000 ), Avusturya ( 360.000 ) ve Belçika ( 250.000 ).

Türk göçmenler Avrupa'da yaşamak Türkiye ile çok aktif bir ilişki içerisindedir. Çoğu akrabalarıyla temasa geçin ve neredeyse her yaz Türkiye'yi ziyaret edin tatiller. Ayrıca Türk için sabit bir döviz kaynağıdır Ekonomi. Birçok Türk göçmen, bulundukları zaman yerel toprağa yerleşmeyi planlıyor Türkiye ile yakın ilişkilerini gösteren emekli.

Türk Lehçeleri

Türk lehçeleri olabilir dilin bulunduğu bölgelere göre altı ana alt gruba ayrılmıştır konuşulan, yani Balkan, Kıbrıslı, Ahıska, Suriyeli ve Anadolu. Anadolu Lehç ayrıca aşağıdaki gibi üç alt gruba ayrılabilir Batı, Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu lehçeleri. Batı Anadolu Lehçesi en yakın olanıdır Resmi olarak öğretilen ve öğrenilen versiyona Türkçe. Doğu Anadolu Lehçesi Meskhetian Dialect'e çok daha yakın. Kuzeydoğu Lehçesi Trabzon, Rize ve Artvin gibi Doğu Karadeniz Bölgesi şehirlerinde konuşulur. Yunanca, Gürcüce ve diğer yerel dillerin etkisi bu konuda her yerde mevcuttur lehçe.

Zor bazı var yerel farklılıklar, Türk lehçelerinin konuşmacısı birbirini anlıyor çoğu zaman sorunsuz. Ayrıca, popülaritesinin artması Türk TV dizileri ve internete erişim Anadolu olmayan Türkçeyi etkinleştirdi konuşmacılar bu lehçeyle etkileşime girecek,jenerik oluşturmayı kolaylaştırır Türkçe konuşan ortam.

Sonuçta, Türk konuşmacılarının her yerde varlığını göz önünde bulundurarak çok önemli bir dil. Bu nedenle, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek çok akıllıca bir kariyer olacaktır herhangi bir yabancı tarafından hareket. Neyse ki, eski sınırlamalar bugün ve öğrenmede bir sorun değil bir dil her zaman kolaydır. Türk söz konusu olduğunda, Turacoon en iyisi 1'e 1 ve% 100 çevrimiçi sınıfları sayesinde.

Now is time to Learn Turkish

Subscribe with Free Cancellation Option

turkish
turkish speakers
turkish speaking countries