Yabancı uyruklu personel ve şirket içi iletişim

Yabancı personel
, yabancı personelli şirket
, yabancı çalışan
, yabancı uyruklu personel
Turacoon 2021-04-14
Yabancı uyruklu personel ve şirket içi iletişim

Yabancı Personel Çalıştıran Şirketler Şirket İçi İletişimi Nasıl Sağlar?

Yabancı uyruklu personel çalıştıran şirketlerin, şirket içi iletişimi nasıl olur? Bu noktada Türkçe bilmenin faydaları nelerdir?

Ülkemizde yabancı uyruklu vatandaş nüfusu her geçen gün artış gösterir. İnsanların, yurt dışından yaşam sürmek adına Türkiye’ye gelmelerinin pek çok nedeni vardır. Bunlardan biri de iş bulmak. Fakat yabancı vatandaşların Türkiye’de iş bulurken karşılarına bazı sorunlar çıkabilir. Bu sorunlar için kısaca şu şekilde bir listeleme yapmak mümkündür.

İletişim kopukluğu  Görev ve sorumlulukları anlamada zorluk çekip iş aksatma
İş koşullarını tam olarak anlamama Derdini anlatamama 

Şirketler, çağın gerektirdiği iletişim modellerini kullanıp çalışanları ile birlikte ilerlediğinde globalleşmeye adım adım yaklaşır ve farklı ülke ve kültürlerden insanlar için çekici hale gelir. Yurt dışına açılan şirketlerde iletişim ile ilgili her türlü ayrıntıya önem verilmeli ve çalışanların kendilerini güvende, mutlu hissetmesi için gereken adımlar takip edilmelidir.  


Şirketlerin Yabancı Çalışanları ile Düzgün İletişim Kurmasının Önemi 

Kurum içi iletişim; şirket çalışanların ortak bir paydada buluşması ve aynı çıkarlar uğruna birlik olarak mücadele vermesi için son derece önemlidir. En üst düzey çalışandan başlayan bu iletişim ağı, kurumun en alt tabakasına kadar aynı özen ve titizlikle inmeli, aynı çatı altındaki her elemanın gün sonunda kendisini güvende ve mutlu hissetmesini sağlamalıdır.  

Global alanda gelişmeyi amaçlayan ve bu amaca yönelik çalışmalar yapan şirketler, farklı ülkelerden gelen başvuruları değerlendirerek kurum içerisinde yenilik ve değişikliğin yaşanmasını sağlamalıdır. Yabancı uyruklu çalışanlar, ülkelerinden ayrılarak farklı topraklarda maceralara atılarak kendilerine yeni bir hayat kurarlar. Bu esnada yerine getirmeleri gereken yasal yükümlülükler ile ilgili bilgileri hem göç idaresi müdürlüklerinden hem de işe başlayacakları şirketlerden öğrenerek tamamlayabilirler. 

Yasal işlemler sonrasında insanlar için esas karışık olan kısım başlamaktadır. Bir anda bildikleri ve yaşadıkları yerden, kültürlerinden koparak farklı bir ülkeye adım atan kişiler, ilk dönemler kendilerini yalnız ve dışlanmış hissedebilirler. Burada en önemli görev, işe başlayacakları şirkete düşmektedir. Şirketlerin yeni işe başlayacak yabancı uyruklu elemanlarla sağlıklı iletişim kurmak için izlemesi gereken bazı yollar vardır. Bunları kısaca açıkladığımızda karşımıza şunlar çıkar:  

  • Çalışma arkadaşlarının önemi: Şirket, büyüklüğüne göre çatısı altında çalışan yüzler ya da binlerce insandan oluşur. Burada çalışan kişilerin birbirinden farklı aile ve kültürler içerisinde yetişmiş, farklı eğitimler almışlardır. Aynı ülkenin vatandaşı olan kişiler için adapte olması kolay olan bu tür farklılıklar, farklı ülkelerden gelen kişiler için kafa karıştırıcı ve ayrıştırıcı olabilir. Bu noktada şirketin üst düzeyinden başlayarak her kesiminden kişiler, yeni gelen yabancılar için sıcak bir karşılama ortamı yaratmalı, kişilerin geldikleri ülke ve kültürleri ile ilgili bilgiler almalıdır. Özel günlerde yapılacak sıcak kutlamalar ve minik hediyeleşmeler, yabancı uyruklu çalışanların zaman içerisinde kendisini evinde gibi hissetmesine ve işine daha sıkı sarılarak sahiplenmesine yardımcı olur.  
  • Şirket Yapısında Farklı Bölümlerin Kaynaştırılması: Bir ofis içerisinde herkesin farklı görev ve sorumlulukları olur. İletişim odaklı çalışmalar yapan bir ajansı örnek olarak aldığımızda karşımıza metin yazarı, fotoğrafçı, asistan ve sosyal medya sorumlusu gibi birçok farklı alanda çalışan profilleri çıkar. Son yıllarda şirketlerin ülkeler arası hizmetler vermesi ve gelişme tutkusu nedeniyle çalışan dağılımında farklılıklar görülür. Özellikle ismini uluslararası alanda duyuran şirketlerde farklı ülkelerden gelen birçok ekip arkadaşına rastlanır. Haliyle bu kişilerin yaptıkları işler ve rütbeleri birbirinden farklı olur. Bu alanlarda bir kopukluk yaşanmaması, her çalışanın birbiri ile koordine biçimde ilerlemesi şirketin güvenli bir biçimde büyüyüp gelişmesi için önemlidir. Bu aşamada çalışan mutluluğunu ve birbirini destekleyen çalışma şeklinin belirli aralıklarla yapılan toplantılarla kontrol edilmesi gerekir. Resmi ya da daha eğlenceli olarak şirketin getirdiği kurallara göre ayarlanabilecek toplanmalar, çalışanların sorun ve isteklerini birbirlerine medeni bir biçimde aktarmasına ve çözümün hep birlikte bulunmasına ortam hazırlar. Özellikle üst düzey yöneticilerin de belli aralıklarla katıldığı bu toplantılar, yabancı uyruklu çalışanların problemlerini gerekli mercilere kolaylıkla ulaştırmasına yardımcı olur. Bu açıklık ve bir arada olma durumu, yabancı çalışanların ast üst ilişkisinden ziyade daha samimi bir iletişim şekliyle karşılaşmasına ve kendini güvende hissetmesine yol açar.  
  • Kurum içi yemek ve tatil düzenlemeleri: Ülkeler, gerek dini inanışları gerek kültürleri gereği farklı birçok bayrama sahiptir. Noel, paskalya ve cadılar bayramı gibi farklı ülkelere ait gelenek ve bayramlar, insanları birbirine bağlar ve ülkelerini yuva gibi hissetmelerine yardımcı olur.  

Farklı bir ülkeye çalışmak için gelen kişiler, belli bir süre yeni geldikleri toprakların kültürünü, alışkanlıklarını ve iletişim şeklini inceleyerek bilgi edinmeye çalışır. Alışma sürecinde anavatanın özlenmesi ve kısa süreli mutsuzluklar yaşanması son derece normaldir. Bu süreçte çalışılan şirket ve şirket içi iletişime verilen önemin değeri ortaya çıkar. Çalışmaya yeni başlayan yabancılar için düzenlenecek toplantılar, doğum günü kutlamaları ve özel bayram günlerinde yapılacak toplu eğlenceler, kişilerin kısa sürede geldikleri yere adapte olarak evde hissetmelerine yardımcı olur. Psikolojik olarak kendilerini iyi hisseden çalışanlar, gördükleri kaliteli iletişim sayesinde çalıştıkları şirketleri sahiplenir ve yapabileceklerinin en iyisini yapmaya gayret ederler.  

Etkili İletişim Sayesinde Tüm Çalışanlar Kendini Evinde Hisseder 

İnsanların alışkanlıklarını değiştirmesi her zaman kolay olmayabilir. Aynı ülke hatta şehir içerisinde bile iş değişikliği yapacak kişiler, yeni bir ortama girerek farklı insanlarla tanışacak olmanın gerginliğini yaşarlar. Bu tarz bir değişiklik, şehir yerine ülke değiştirerek tamamen farklı bir yere gelen kişiler açısından düşünüldüğünde daha karmaşık bir hal alır. 

Gerek kariyerleri gerek merak duyguları nedeni ile farklı ülkelerde işlere başvuran kişiler, yeni bir yere geldikleri andan itibaren o ülkenin kültürü, insanları ve hatta yemeklerine dahi adapte olmaya çalışırlar. Bebeklikten itibaren alıştıkları her şeyin bir anda değişmesi, yaşamlarında farklı bir macera yaşamalarını sağlar ve unutulmayacak deneyimler edinmelerini sağlar.  

Bu tarz değişikliklerde yabancı uyruklu kişilerin iletişim kurma isteği ve şekli gidişatı belirleyen önemli unsurlardandır. Şirket yönetimi ve insan kaynakları departmanı, her yeni elemanda, özellikle farklı kültürlerden gelmiş kişilerde özenli ve ayrıntılı çalışmalar yapmalıdır. Yönetim ve çalışanların yurtdışından gelen kişilere karşı sıcak bir ortam oluşturmak için yapabilecekleri belli ritüeller vardır. Doğum günü kutlamaları, ufak hediyeleşmeler ve belirli günlerde yapılacak eğlenceli toplantılar, kişilerin adaptasyon sürecini hızlandırır ve akıllarının çalışma ile meşgul olmasına yardımcı olur.  

Yurtdışından gelen bir çalışanın mutlu olması, hem şirket hem de ülke açısından oldukça önemlidir. Kendi ülkesindeki aileleri ve iş arkadaşları ile deneyimlerini paylaşan çalışanlar, hem şirketin hem de gelinen ülkenin isminin yavaş yavaş dünya çapında duyulmasına önayak olur. Kalifiye elemanların ülkeye çekilmesini sağlayan sağlıklı iletişim, şirketin her departmanındaki çalışanlara aynı özenle uygulanmalıdır. Ufak problemlere kısa sürede çözüm bularak anlaşma ortamını sağlayan şirketler, hedeflerine başarılı bir biçimde dünya çapında isimlerini duyurarak ilerlerler. Çalışanların kendilerini ev sıcaklığında hissetmesini sağlayan şirket içi sağlıklı iletişim, yerli ve yabancı her çalışan için aynı özen ve titizlikle ele alındığı takdirde başarıya giden yolu açar. 

Yabancı Personel Çalıştıran Şirketler Şirket İçi İletişimi Nasıl Sağlar? 

Yabancı personel çalıştırmak, ülke genelinde son derece popüler ve sık sık tercih edilen bir durumdur. Hem şirket içinde farklı kültürlerin kaynaşması hem yurtdışı iletişimlerinin daha rahat gerçekleşmesi noktasında yabancı personellerle çalışmak büyük bir avantaj olur. Fakat personellerin bu süre zarfında Türkçe konuşmaya hakim olması gerekir. Aksi takdirde şirket içinde iletişim kopukluğu yaşanır ve bu durum işlerin aksamasına neden olabilir. Türkiye’de yabancı olarak yaşayanlar için rehber eğitimi almak ve dil öğrenmek bu açıdan çok önemlidir. Yabancı uyruklu vatandaşların isterlerse ülkeye gelmeden önce isterlerse de geldikten sonra mutlak dil eğitimi alıp, Türkçe öğrenmeleri gerekir. 

Yabancı Personel Çalıştıran Şirketler Şirket İçi İletişimi Nasıl Sağlar?

Turacoon ile Şirket İçi Türkçe ve Şirket Dışı Türkçe Öğrenimi Çok Kolay 

Her dilde olduğu gibi Türkçe dilinde de hem resmi hem de daha gündelik bir lehçe vardır. Bazı insanlar dili her detayıyla öğrenmek isterken bazıları sadece ihtiyaç duyduğu kadarını öğrenmeyi tercih ederler. Fakat Türkiye sınırları içerisinde iş bulup çalışmak isteyen yabancı uyruklu insanların, Türkçe diline tam anlamıyla hakim olmaları gerekir. Dil eğitimini çalışırken de almanız mümkündür. Turacoon sayesinde kursa gitme zorunluluğunuz olmadan kendi programınızı kendiniz belirleyerek eğitime başlayabilirsiniz. Ana dili Türkçe olan hocalardan ders almanız, dili kısa süre içerisinde öğrenmeniz açısından son derece avantajlıdır. Takıldığınız noktaları tekrar ederek tahmin ettiğinizden bile daha kısa zaman zarfında Türkçe öğrenerek, çalışma hayatınızda kendiniz daha rahat hissetme şansını elde edebilirsiniz. Turacoon ailesine katılıp anadiliniz gibi Türkçe öğrenmek için şimdi başlayın!  

Siz de Turacoon’un Online Türkçe eğitimi hizmetinden faydalanarak hem maddi hem manevi anlamda kendinize yatırım yapabilirsiniz. 

Turacoon uygulaması, siz değerli öğrencilerimizin yeni bir dil öğrenme keyfi aksamasın diye App Store ve Android Google Play Store'da platformlarında!   

Hemen Turacoon'u Deneyin!

İlk Deneme Dersi sadece $1.90

Yabancı Personel Çalıştıran Şirketler Şirket İçi İletişim