Türkiye’de Yabancı Akademisyen Olarak Çalışmanın Şartları

Türkiye'de akademisyen olmak
, yabancı akademisyen
Turacoon 2021-04-15
Türkiye’de Yabancı Akademisyen Olarak Çalışmanın Şartları

Türkiye’de Yabancı Akademisyen Olarak Çalışmanın Şartları

Türkiye'de yabancı akademisyenlik nasıl yapılır? Turacoon ile kendinizi yabancı akademisyenlik konusunda eğitebilirsiniz.

Yabancı akademisyenlik; son yıllarda özellikle yurtdışından yaşamını sürdürmek amacıyla ülkemize gelen kişilerin yapmak istedikleri meslek dallarının başında yer alır. Ancak Türkiye’de yabancı akademisyen olarak çalışmak için bazı şartlar vardır. Bunları taşıdığınız takdirde ülke sınırları içerisinde yabancı akademisyen olarak iş hayatına giriş yapmanız mümkündür. Peki akademisyenlik nedir? Yabancılar akademisyen olabilir mi? Yabancı akademisyenlik şartları nelerdir?


Akademisyenlik Nedir?

Akademisyenlik, birçok öğrenci için oldukça ilgi çekici meslek dallarından biridir. Devamlı araştırmayı sürdürmeyi ve uzmanlık istenilen alanda okumalar yapmayı gerektiren bu alan, sürekli okul ile iç içe olduğundan meslekten çok bir tutku olarak görülür. Hayat boyu öğrenmeyi ve merak duygusunun sürekli canlı tutulmasını sağlayan alan, genç öğrencilerle bir arada olmayı sağladığı için de kişileri sürekli gündemi takip etmeye iter.

Akademisyenlik birçok öğrencinin üniversite hayatında aklından geçse de, birçok kişi bu alanda ilerlerken nasıl bir yol takip etmesi gerektiği ile ilgili kafa karışıklığı yaşayabilir. Dört yıllık fakülte eğitiminin ardından ilerlemek istenilen alanda yapılan yüksek lisans ile akademik hayata ilk adımı atmanız mümkündür. Girilen bazı sınavlar ve okul ortalaması göz önünde bulundurularak yaptığınız başvurular değerlendirilir. Yaklaşık 2-3 yıl aralığında süren yüksek lisans eğitiminin ardından sıra doktoraya gelir. Spesifik bir alanda yapacağınız çalışmalara karar verdikten sonra istediğiniz ve başvuru açan üniversitelerde doktora için başvuru yapabilirsiniz. Alanında uzman hocalardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirmeye alındıktan sonra başlayacak olan doktora eğitimi de 4-6 yıl aralığında değişiklik gösterir.

Üniversitelerde öğrencilerin derslerine giren ve dersler dışında kalan zamanlarda sürekli alanları ile ilgili araştırmalar yapıp makaleler yayınlayan akademisyenler, genç nüfusun kendini yetiştirip geliştirmesinde ve ülkelerin refah seviyesinin artmasında önemli bir rol oynarlar.

Göreve başladıklarında araştırma görevlisi olarak üniversitelerde yer alan akademisyenler; yayınladıkları makaleler ve meslekte geçirdikleri süre ile yükselme imkanı elde ederler. Her görev sonunda yazıp savunmaları gereken bir tez ile jüri karşısına çıkarlar ve jüri kararına göre meslekte ilerlemeye devam ederler. Yardımcı doçentlik, doçentlik ve son olarak profesörlükle taçlanan akademisyenlik, çalışılan yıllarda yazılan ve katkı yapılan kitaplar, tezler ve sunumlar ile yıllar sonra aynı alanda çalışacak olan kişilere yol gösterilmesini sağlar.


Türkiye’de Yabancı Akademisyenlerin Çalışma Şartları

Türkiye’de başka ülkelerden gelerek akademik eğitim ve kariyerlerine burada devam eden çok sayıda öğretim elemanı vardır. Bu akademisyenler, kendi ülkelerinin kültür ve eğitim tarzını başka ülkelere ilk elden yaymak konusunda son derece güvenilir kaynaklardır. Aynı şekilde anavatanları dışında başka bir ülkede akademik çalışmalar yapan akademisyenler, çalıştıkları alan ile ilgili birçok farklı görüş ve kaynağa doğrudan ulaşma şansına sahip olurlar. Kendileri ve geldikleri ülkedeki öğrenciler için oldukça faydalı olan akademisyenler, objektif görüşün yayılmasına katkı sağlarlar. Eğitim aracılığı ile kültürler arasında iletişim artmasını sağlayan bu meslek grubu, globalleşmenin en önemli adımlarının atılmasına katkı yaparlar. Bu sayede farklı kültürler sürekli olarak etkileşim halinde kalır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemizde yabancı ülkelerden gelen nitelikli öğretim elemanlarına önem verilmiş, teşvik sağlayacak birçok fırsat sunulmuştur. Araştırma yapacakları alanlar ile ilgili sayısız kaynaklara ulaşabilecekleri kütüphaneler, online platformlarda sunulan belgeler ve diğer akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar sayesinde sürekli yeni ve nitelikli bilgiye ulaşmaları mümkündür.

Türkiye; eğitimde kaliteyi artırmak, ülke kalkınmasına temelden katkı sağlamak ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için yabancı akademisyen istihdamına birtakım kurallar eklemiştir. Eklenmiş olan bu kurallara kısaca bir göz attığınız zaman karşınıza şu şartlar çıkar:

  • Üniversitelerin yabancı dil hazırlık bölümlerinden çalışma hayatına katılacak olan yabancı akademisyenlerde ana dilin İngilizce olması, bu öğretim elemanlarının İngilizce eğitim vermesi için yeterli sayılmayacaktır.
  • Alanında İngilizce eğitim verecek olan öğretim görevlilerinin, İngiliz dili ve edebiyatı, dil bilimi ve öğretmenlik gibi alanlardan birinde lisans derecesine sahip olması şartı aranacaktır.
  • Anadili İngilizce olmayan akademisyenlerin de bu alanda en az iki yıl dil alanında öğretmenlik yapmış olması gözetilecektir.

Eğitim alanında sadece ders vermeleri değil, aynı zamanda kendilerini de kanıtlamış olmaları beklenen akademisyenler, ders verecekleri alanda doktora derecesine sahip olmalı ve ders vereceği fakülte ya da yüksekokuldaki eğitim dilinde yeterliliklerini kanıtlamış olmaları gerekmektedir. Eğitimde sadece hoca değil, eğitim kalitesinin de artırılmasını amaçlayan Yükseköğretim Kurumu, derslere girecek yabancı uyruklu hocaların son yıllarda yapmış oldukları akademik çalışmalara da önem verir.

Buna göre Türkiye’de akademik alanda çalışma yapmak isteyen öğretim elemanlarının YÖK tarafından onaylanmış bir kurumda en az bir yıl boyunca eğitmenlik yapmış olması gerekir. Bununla beraber, alanında sadece eğitim vermenin yeterli olmayacağı da bilinmelidir. Uzmanlaşılan bölümde yayınlanlanmış en az bir kitap ve son beş yıl içerisinde hakemli dergiler tarafından onaylanıp yayımlanmış beş adet makalenin olması şartı da aranmaktadır. Yani Türkiye’de yabancı akademisyen olabilecek için biraz çaba sarf etmeniz gerekir.


Yabancı Uyruklu Akademisyenlere Tanınacak Fırsatlar

Türkiye’de uzun yıllardan beri çeşitli yükseköğretim kurumlarında dersler veren, araştırmalar yapan, alanında uzman ve kaliteli birçok akademisyen bulunmaktadır. YÖK tarafından son zamanlarda sunulan şartlar, bu alanda çalışan öğretim elemanlarını nasıl bir sürecin beklediği ile ilgili merak uyandırır.

Yapılan açıklamalar incelendiğinde, üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının göreve devam etmesi halinde ülke eğitimine ve kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülen akademisyenlere ek süre tanınacağı belirtilmiştir. Sözleşmelerinin sonlanma tarihinden itibaren belirli bir süre tanınan bu akademisyenler, gerekli görülen şartları yerine getirdiği takdirde ülke kalkınmasına yapacağı katkılar nedeni ile çalışmaları desteklenecektir.

Farklı bir ülkeden gelen eğitimcilerin, kendi kültürleri ve geldikleri ülkenin kültürünü karşılaştırıp, bu birliktelikten yeni araştırma konuları ve yayımlar çıkarmaları kaçınılmazdır. Bu amaçla yeni yapılan sözleşmelerde yabancı uyruklu akademisyenlerin sadece hoca olarak derslere girmemesi gerektiği kanısına varılır. Uzmanı oldukları alanlardaki araştırma faaliyetleri ve projelerde de aktif bir şekilde görev alması beklenen akademisyenler, iki ay ve daha uzun süreli dönemsel projelerde görev alabileceklerdir. Türkiye’ye ve eğitim kalitesine katkı sağlayacak olan nitelikli elemanların ülkeye çekilmesini sağlayan bu karar, başarılı öğretim elemanlarının Türkiye’ye ilgi duymalarını ve araştırmalarına burada da yer vermelerine katkı sağlar.

Yabancı Uyruklu Akademisyen Olarak Başvuruda Yapılması Gerekenler

Üniversitelere öğretim elemanı olarak başvurup gerekli işlemleri yerine getirmek kafa karıştırıcı ya da zorlayıcı görünebilir. Ancak planlı yapılan araştırma ve çalışmalar, eksiksiz hazırlanan dosya ve dokümanlar sayesinde bu işlemler oldukça kısa sürede ve sorunsuz olarak halledilebilir.

Akademik kariyere başlamadan önce yapılması gereken yüksek lisans ve doktora da bu çalışma hayatına girişin minik bir fragmanı gibi olabilmektedir. İstediği okul ve alanda doktora çalışması yapmak isteyen öğrenciler, okulun uygun gördüğü mülakat ve sınavlara hazırlanır ve okulun öğretim görevlileri ve profesörleri tarafından yapılan sözlü ve yazılı mülakata girerler. Yapacakları araştırmalar ile ilgili hocaların bir ön izleme yapabilmesine imkan sağlayan bu mülakatlar, ilerleyen dönemlerde diğer eğitim kurumlarına yapılacak başvurularda işe yarayabilmektedir.

Yabancı uyruklu akademisyenler için bu sürecin nasıl işlediğine göz attığımızda karşımıza istenen belgeler olarak şunlar çıkar:

  • Başvuru formu
  • Yükseköğretim formatlı özgeçmiş
  • Başvuru zamanına kadar alınan eğitimlere ait diplomaların aslı ya da fakülte tarafından onaylanmış kopyası
  • Pasaport fotokopisi ve ikametgah belgesi.

Başvurulan fakültenin komisyonu tarafından incelenen belgeler yeterli görüldüğü takdirde başvuruyu yapan öğretim elemanı mülakata çağrılır ve sözlü sınavdan geçer. Yükseköğretim kurumu ve heyetler tarafından yapılan incelemeler sonucunda akademisyenlerin görev süreleri başlamış olur.

Sadece Türkiye değil, tüm dünya için son derece önemli olan nitelikli eğitime her zamankinden daha  fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlarda yapılacak seçimlerde adil olunması ve alanında farklılık yaratacak akademisyenlerin görevlerine devam edebilmesi, bütün ülkelerin kalkınma oranının artması için dikkat etmesi gereken hususlardandır.

Türkiye’de Yabancı Akademisyen Olarak Çalışırken Türkçe Konuşma Şartı

Türkiye’de yabancı akademisyen olarak çalışmak için gerekli şartları ve bu durumun avantajlarından yukarıda bahsettik. Bunun haricinde 20 Ocak 2020 tarihi itibariyle getirilmiş olan yeni bir düzenleme mevcuttur. YÖK yürütme kurulu tarafından getirilmiş olan ”Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdamıyla ilgili usul ve esaslar” kararına ilave edilmiştir. Alınan bu karar göre Türkiye’de eğitim vermek isteyen yabancı uyruklu eğitim görevlilerinin Türkçe dilini yetkin bir şekilde konuşma şartı olması gerekli. Hatta Türkçe yeterliliği olmayan eğitim görevlilerine oturma izni de verilmeyeceği de düzenleme ile kayıt altına alınmıştır. Bu sebeple Türkçe öğrenmek, bu noktada son derece önemlidirTuracoon’un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanarak, Türkçe’yi anadil düzeyinde konuşma şansınız vardır. Üstelik ders saatlerini kendiniz belirlemeniz, sizler için büyük bir avantaj. Günümüzde pek çok işlemin internet üzerinden halledilebilir hale gelmesi, dil öğreniminde dahi etkili olmayı başarmıştır. Uzaktan eğitim imkanı sunulması sayesinde daha ülkeye gelmeden önce dahi dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Uygulamada ana dili Türkçe olan hocalardan 7 gün 24 saat boyunca pratik eğitimi alma şansınız vardır. Özellikle eğitim vermek amacıyla Türkçe öğrenmek isteyen kişiler için cümle kurulumu, Türkçeye has tabirler ve resmi kurumlarda kullanılması gereken Türkçeyi de öğrenebilirsiniz. Farklı hocalardan ders alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu sayede de Türkiye’de yabancı akademisyen olarak görev yapabilmek için tüm koşulları sağlamış olursunuz. Turacoon, dil öğreniminde kendinizi garantiye almanın en kaliteli yoludur!

  Siz de Turacoon’un Online Türkçe eğitimi hizmetinden faydalanarak hem maddi hem manevi anlamda kendinize yatırım yapabilirsiniz.

  Turacoon uygulaması, siz değerli öğrencilerimizin yeni bir dil öğrenme keyfi aksamasın diye App Store ve Android Google Play Store'da platformlarında!   

Hemen Turacoon'u Deneyin!

İlk Deneme Dersi sadece $1.90

Türkiye’de Yabancı Akademisyen Olarak Çalışmak