Войти Signup

Sayılar

Türkçe sayıların özellikleri ve kullanımı

NELER ÖĞRENECEKSİN

Bu dersin sonunda;

Aşağıdaki kelimeleri okuyun ve öğretmeninizle birlikte tekrar edin.

Kelime Öğreniyorum

1. ETKİNLİK

Sayıları dinleyin ve tekrarlayın.
1 : Bir20 : Yirmi
2 : İki30 : Otuz
3 : Üç40 : Kırk
4 : Dört50 : Elli
5 : Beş60 : Altmış
6 : Altı70 : Yetmiş
7 : Yedi80 : Seksen
8 : Sekiz90 : Doksan
9 : Dokuz100 : Yüz
10 : On200 : İki yüz
11 : On bir500 : Beş yüz
1000 : Bin1.000.000 : Bir milyon
2000 : İki bin50.000.000 : Elli milyon
2020 : İki bin yirmi1.000.000.000 : Bir milyar
90.000 : Doksan bin
500.000 : Beş yüz bin

2. ETKİNLİK

Sayıları eşleştirin.

3. ETKİNLİK

Sayıların okunuşunu yazın.  
Ali
40 : Kırk.
Ali
68 : Altmış sekiz.
Ali
73 : Yetmiş üç.
Ali
92 : Doksan iki.
Ali
571 : Beş yüz yetmiş bir.
Ali
250.000 : İki yüz elli bin.
Ali
1.500.000 : Bir milyon beş yüz bin.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki diyaloğu okuyun.
Müşteri :
Hayırlı işler.
Bakkal :
Sağ olun, hoş geldiniz!
Müşteri :
Bir paket makarna kaç lira?
Bakkal :
Beş lira.
Müşteri :
Bir kilo pirinç ne kadar?
Bakkal :
On lira.

5. ETKİNLİK

Diyaloğu uygun ifadelerle tamamlayın. 
Müşteri
İyi günler.
Manav
İyi günler.
Müşteri
Bir kilo çilek kaç lira? 
Manav
On lira.
Müşteri
Muz ne kadar
Manav
On beş lira.
Müşteri
Bir kilo çilek, bir kilo muz istiyorum.
Manav
Tabii buyurun.
Müşteri
Borcum ne kadar?
Manav
Yirmi beş lira.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki diyaloğu okuyun.
Akın
Kaç yaşındasınız?
Berk
Yirmi yaşındayım. 
Akın
Doğum tarihiniz ne?
Berk
05.10.2001 (Sıfır beş / on / iki bin bir). 

7. ETKİNLİK 

Aşağıda boş bırakılan yerlere kişilerin doğum tarihlerini yazın.
Meryem
12.08.1977: On iki / sıfır sekiz / bin dokuz yüz yetmiş yedi.
Zeynep
26.11.1983: Yirmi altı / on bir / bin dokuz yüz seksen üç.
Elif
30.04.2021: Otuz / sıfır dört / iki bin yirmi bir.
Olga
14.05.2014: On dört / sıfır beş / iki bin on dört.

8. ETKİNLİK

Aşağıda boş bırakılan yerlere onların kaç yaşında olduğunu yazın.
 • Alex : Alex üç yaşında (3). 
 • Elena : Elena Hanım otuz yaşında (30).
 • Robert : Robert Bey otuz beş yaşında (35).

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki diyalogları okuyun.
Ahmet
Telefon numaran kaç?
Meltem
Sıfır / beş yüz kırk iki / yedi yüz altmış bir / doksan sekiz / yirmi dokuz (0 542 761 98 29).
Vedat
İş yerinizin telefonu kaç?
Serap
Sıfır / üç yüz on iki / yedi yüz yetmiş yedi / çift sıfır / on (0 312 777 00 10).

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara telefon numaralarını yazın.
535 615 59 67:
............................................................................................... .
216 888 00 13:
............................................................................................... .
505 304 20 42:
............................................................................................... .
326 984 00 30:
............................................................................................... .

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara duyduğunuz plakayı yazın.
06 UZ 102 
............................................................................................... .
34 AKL 342 
............................................................................................... .
16 RSB 678 
............................................................................................... .
21 YKE 950 
............................................................................................... .
61 EC 421 
............................................................................................... .
Sıra Sayıları

NOT!

 • Sayılar, son sesli harfine göre ek alır ve sıra sayısı olur.
.
a, ı + -(ı)ncı : altıncı, kırkıncı, milyarıncı
e, i + -(i)nci : birinci, ikinci, beşinci, yedinci, yirminci, bininci
o, u + -(u]ncu : onuncu, dokuzuncu, otuzuncu
ö, ü + -(ü]ncü : üçüncü, dördüncü, yüzüncü

NOT!

 • Sıra sayılarının yazımı
.
5. = 5’inci = beşinci
9. = 9’uncu = dokuzuncu

12. ETKİNLİK

Sıra sayılarını öğretmeninizle birlikte tekrarlayın.
1. = birinci12. = on ikinci
2. = ikinci20. = yirminci
3. = üçüncü30. = otuzuncu
4. = dördüncü40. = kırkıncı
5. = beşinci50. = ellinci
6. = altıncı60. = altmışıncı
7. = yedinci70. = yetmişinci
8. = sekizinci80. = sekseninci
9. = dokuzuncu90. = doksanıncı
10. = onuncu100. = yüzüncü
11. = on birinci1000. = bininci

13. ETKİNLİK 

Aşağıdaki diyaloğu okuyun.
 • Süleyman : Saat kaç?
 • Orhan : Saat sekiz.

14. ETKİNLİK 

Boşlukları resme göre doldurun.
 • Caner : Saat kaç?
 • Davut : Saat dokuz.

15. ETKİNLİK

Diyaloğu okuyun ve boşlukları alttaki resme göre doldurun.
 • Gaye : Helin Hanım kaçıncı katta oturuyor?
 • Handan : Helin Hanım, zemin katta oturuyor.
Handan
Tobias Bey, ikinci katta oturuyor.
Handan
Ali Bey ve Ayşe Hanım, üçüncü katta oturuyor.
Handan
Andreas Bey, birinci katta oturuyor.

16. ETKİNLİK 

Boşlukları resme göre doldurun.
 • Selma : Oda numarası kaç?
 • Mine : Oda numarası beş yüz doksan dört.
 • Jale : Sıcaklık kaç derece?
 • Karolina : Sıcaklık yirmi derece.
 • Steven : Bu kaç lira?
 • Andreas : Bu on lira.

DİNLİYORUM

17. ETKİNLİK 

Diyaloğu dinleyin ve soruları cevaplayın.
Christian
1. Tavuk dürüm kaç lira?
Arnold
.......................................................................................... .
Christian
2. Et dürüm kaç lira?
Arnold
.......................................................................................... .
Christian
3. Patates kızartması kaç lira?
Arnold
.......................................................................................... .
Christian
4. Hepsi ne kadar?
Arnold
.......................................................................................... .

KONUŞUYORUM

18. ETKİNLİK 

Aşağıdaki resimler hakkında konuşun.

19. ETKİNLİK 

Aşağıdaki sorulara cevap verin.
Lionel
1. Kaç yaşındasınız?
Lionel
2. Doğum tarihiniz nedir?
Lionel
3. Telefon numaranız kaç?
Lionel
4. Eviniz kaç katlı?
Lionel
5. Kaçıncı katta oturuyorsunuz?

YAZIYORUM

20. ETKİNLİK 

Sebze ve meyvelerin kaç lira olduğuna dair bir diyalog oluşturunuz.
Alice
............................................................................................... .
Belinda
............................................................................................... .
Alice
............................................................................................... .
Belinda
............................................................................................... .
Alice
............................................................................................... .
Belinda
............................................................................................... .
Alice
............................................................................................... .
Belinda
............................................................................................... .
Alice
............................................................................................... .
Belinda
............................................................................................... .

У вас закончились бесплатные пробные уроки. Оформите подписку сейчас, чтобы продолжать изучать турецкий!

Зарегистрироваться