Log in Signup

Sorumluluk

Aşağıda yer alan soruları öğretmeninizle tartışın.

Hükümetler bireylerin hayatlarına ne kadar dahil olmalıdır?

Suçlular, işledikleri suçlardan hiç sorumlu değiller mi?

Üniversite öğrencilerinin sorumlulukları nelerdir? Peki ya çocuklar ya da yetişkinler?

Emeklilerin refahından kim sorumludur? Kendileri? Onların ailesi? Onların hükümeti mi?

Sizce birisi hangi yaşta yaptıklarından sorumlu olur?

Şirketler çevreyi korumak için ne yapmalı?

Bireylerin çevreyi korumak için ne kadar sorumluluğu olmalıdır?

Çevre, şirketler veya bireyler için kimin daha fazla sorumluluğu var?

Bazı sorumluluklarınız nelerdir?

Yoksullara bakmaktan kim sorumlu?

You have run out of free trial lessons. Subscribe now to continue learning Turkish!

Register now