Log in Signup

Saat Kaç?

Saatlerin söylenişi ve ''önce, sonra, -dan önce, -dan sonra'' zaman zarfları

NELER ÖĞRENECEKSİN

Bu dersin sonunda;

Aşağıdaki kelimeleri okuyun ve öğretmeninizle birlikte tekrar edin.

Kelime Öğreniyorum

1. Etkinlik

Aşağıdaki diyalogları okuyun.
A: :
Saat kaç?
B: :
Saat sekiz.
A: :
Saat kaç?
B: :
Saat dokuz.

2. Etkinlik

Boş bırakılan yerleri doldurun.
Saat dört
Saat altı
Saat on
Saat iki

3. Etkinlik

Aşağıdaki diyaloğu okuyun.
A: :
Saat kaç?
B: :
Saat iki buçuk.

4. Etkinlik

Boş bırakılan yerleri doldurun.
Saat sekiz buçuk
Saat dört buçuk
Saat on buçuk
Saat on iki buçuk

5. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyun.
1. :
Önce alışveriş yaptık, sonra yemek yedik.
2. :
Dersten önce kitap okudum.
3. :
Okuldan sonra sinemaya gittim.

6. Etkinlik

Boşlukları uygun kelime ve eklerle (önce, sonra, -den/-dan önce, -den/-dan sonra) doldurun.
1. :
Yemekten sonra ellerimi yıkıyorum.
2. :
Kahvaltıdan önce dişlerimi fırçalıyorum.
3. :
Öğle yemeğinden sonra dondurma yedik.
4. :
Önce ders çalıştım, sonra müzik dinledim.
5. :
Selim, maçtan sonra duş aldı.

7. Etkinlik

Abdullah Bey ne yapıyor? Yazınız.
07:30
08:00
10:00
13:30
15:00
18:00
18:30
23:00

8. Etkinlik

Aşağıdaki diyalogları okuyun.
A: :
Saat kaç?
B: :
Saat on ikiyi beş geçiyor.

9. Etkinlik

Boş bırakılan yerleri doldurun.
Saat dokuzu on geçiyor.
Saat dördü yirmi beş geçiyor.
Boş bırakılan yerleri doldurun.
Saat on biri çeyrek geçiyor.  Saat dokuzu yirmi geçiyor.
Saat yediyi on geçiyor.
Saat dokuzu yirmi geçiyor.

10. Etkinlik

Aşağıdaki diyalogları okuyun.

11. Etkinlik

Boş bırakılan yerleri doldurun.
Altıya yirmi var.
Saat üçe on var.
Saat ikiye yirmi beş var, saat yediye beş var.
Saat dörde beş var.
Saat dörde on beş var, saat dörde çeyrek var.

12. Etkinlik

Y :
Ders on ikiye çeyrek kala başlıyor.
D :
Aylin ile Ceren dersten önce yemek yemek istiyorlar.
D :
Yemekte balık var.
D :
Aylin ile Ceren yemekten sonra çay içmek istiyorlar.

DİNLEME

13. Etkinlik

Duyduğunuz saati işaretleyin.
06.2005.4007.20
12.0002.0007.00
09.1508.4509.45
02.3012.1512.30
10.5011.1010.11
03.4503.1502.45

YAZMA

14. Etkinlik

Saatlerin okunuşlarını yazın.
1. :
03.20 : Saat üçü yirmi geçiyor.
2. :
03.40 : Saat dörde yirmi var.
3. :
05.45 : Saat altıya çeyrek var.
4. :
06.05 : Saat altıyı beş geçiyor.
5. :
06.55 : Saat yediye beş var.
6. :
07.30 : Saat yedi buçuk.
7. :
08.15 : Saat sekiz on beş.
8. :
09.25 : Saat dokuzu yirmi beş geçiyor.
9. :
09.50 : Saat ona on var.
10. :
11.00 : Saat on bir.
11. :
12.15 : Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.

KONUŞMA

15. Etkinlik

Aşağıdaki diyaloğu okuyun.
A: :
Affedersiniz saat kaç?
B: :
Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.
A: :
Teşekkür ederim.
B: :
Rica ederim.

You have run out of free trial lessons. Subscribe now to continue learning Turkish!

Register now