Log in Signup

Mesleğin Ne?

Meslek isimleri, Ek-Fiilin Geniş Zamanı (olumlu), -CI yapım eki

NELER ÖĞRENECEKSİN?

Bu dersin sonunda;

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki meslekleri fotoğraftaki boşluklara doğru biçimde yazın.
doktor
öğretmen
sekreter
aşçı
kasiyer
postacı
garson
futbolcu
eczacı
dişçi
terzi
fotoğrafçı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki diyalogları okuyun.
Kadir
Mesleğiniz ne?
Yeliz
Ben doktorum.
Vedat
Ne iş yapıyorsunuz?
Selin
Ben sekreterim.
Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz ve öğretmeninizle birlikte tekrar edin.

Kelime Öğreniyorum

3. ETKİNLİK

 Aşağıdaki metinleri okuyun ve soruları cevaplayın.  
 • Ali : Merhaba, benim adım Ali, soyadım Karay. Ben öğretmenim. Türkiyeliyim. İstanbul’da yaşıyorum. 32 yaşındayım. Evliyim.
 • Elif : 1. Ali, ne iş yapıyor?
 • Peter : Ali, öğretmen.
 • Elif : 2. Ali,  kaç yaşında?
 • Peter : Ali, otuz iki yaşında
 • Özlem : Merhaba, benim adım Özlem, soyadım Cesur. Ben şarkıcıyım. Gitar çalıyorum. Antalya’da yaşıyorum. 20 yaşındayım. Bekârım.
 • Taner : 1. O, ne iş yapıyor?
 • Sedat : O, bir şarkıcı.
 • Taner : 2. Özlem evli mi?
 • Sedat : Hayır, o bekâr.

DİL BİLGİSİ

Aşağıdaki tabloyu öğretmeninizle birlikte inceleyin. Anlamadığınız yerleri öğretmeninize sorun.
Ek Fiilin Geniş Zamanı (Olumlu)

NOT!

                                                 Ünsüz ile biten kelimelerden sonra;  
Ben  öğretmenim 
Sen öğretmensin 
O öğretmen(dir)
Biz öğretmeniz    
Siz öğretmensiniz 
Onlar öğretmen(dirler)
                                             Ünlü ile biten kelimelerden sonra; 
Ünlü ile biten kelimelerde ben ve biz çekiminde ekin başına “y” ünsüz harfi gelir.                     Ben aşçı-y-ım  
Sen aşçısın
O aşçı(dır)
Biz aşçı-y-ız 
Siz aşçısınız 
Onlar aşçı(dırlar)
                               Kelimelerin son hecesindeki ünlü harflere göre,
a, ı : -ım, -sın, -dır, -ız, -sınız, -dırlar Örnek: avukatım, avukatsın, avukat(tır), avukatsınız,                  avukat(tırlar)
e, i : -im, -sin, -dir, -iz, -siniz, -dirler Örnek: hemşireyim, hemşiresin, hemşire(dir), hemşireyiz,                        hemşiresiniz, hemşire(dirler)
o, u : -um, -sun, -dur, -uz, -sunuz, -durlar Örnek: doktorum, doktorsun, doktor(dur),                           doktoruz, doktorsunuz, doktor(durlar)
ö, ü : -üm, -sün, -dür, -üz, -sünüz, -dürleri Örnek: şoförüm, şoförsün, şoför(dür),                                  şoförüz, şoförsünüz, şoför(dürler)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları uygun eklerle doldurun.
Ben
avukatım  mühendisim   futbolcuyum    terziyim
Sen
avukatsın   mühendissin   futbolcusun     terzisin
O
avukattır  mühendistir   futbolcudur    terzidir
Biz
avukatız       mühendisiz   futbolcuyuz    terziyiz
Siz
avukatsınız  mühendissiniz futbolcusunuz  terzisiniz
Onlar
avukattırlar mühendistirler futbolcudurlar terzidirler

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi uygun eklerle doldurun.
Örnek
Ben iş adamıyım.
Mehmet
Siz gözlükçüsünüz.
Mehmet
Biz ressamız.
Mehmet
Sen evlisin.
Mehmet
Onlar sporcu(durlar.)
Mehmet
Sen ev hanımısın.
Mehmet
Siz kaç yaşındasınız?
Mehmet
Ben kasiyerim.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi uygun kelimelerle tamamlayın.
 • Harun : Hasan Bey ne iş yapıyor?
 • İdris : Hasan Bey, mühendis.
 • Aykut : Onun mesleği ne?
 • Fahri : O,  şoför.
 • Yıldız : Sizin  mesleğiniz ne?
 • Samet : Biz polisiz.
 • Hızır : Barış, aşçı mı?
 • İlyas : Hayır, Barış aşçı değil.
 • Hızır : Barış, ne iş yapıyor?
 • İlyas : Barış, işçi.
 • Neslihan : Onların mesleği ne?
 • Yiğit : Onlar  itfaiyeci(dirler)
 • Mete : O, bir asker mi?
 • Nisa : Evet, o  bir asker.

7. ETKİNLİK

Kim nerede çalışıyor? Eşleştirin.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki diyaloğu uygun eklerle tamamlayın.
Neşe
Benim adım Neşe. Senin adın ne?
Filiz
Benim adım Filiz. 
Neşe
Ne iş yapıyorsun?
Filiz
Ben hemşireyim.
Neşe
Sen ne iş yapıyorsun? 
Filiz
Ben garsonum
Neşe
Kaç yaşındasın?
Filiz
Otuz beş yaşındayım.

DİL BİLGİSİ

Aşağıdaki tabloyu öğretmeninizle birlikte inceleyin. Anlamadığınız yerleri öğretmeninize sorun.
Yapım Eki “-CI” (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü)

NOT!

 • Bu yapım eki meslek adları yapar.
Son harfa, ıe, io, uö, ü
f, s, t, k, ç, ş, h, p-çı-çi-çu-çü
Diğer ünsüzler ve ünlüler-cı-ci-cu-cü
Örnekler:

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelere uygun “-CI” yapım ekini getiriniz.
Diyalogda boş bırakılan yerleri öğretmeninizle birlikte doldurun.
Melike
Posta               Sütçü              Sporcu
Hakan
Kahveci               Aşçı                Çiçekçi
Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz ve öğretmeninizle birlikte tekrar edin.

Kelime Öğreniyorum

10. ETKİNLİK

Metinleri dinleyiniz. Boşlukları doldurun.
Merhaba. Benim adım Elif, soyadım Güneş. Türkiyeliyim. İstanbul’da yaşıyorum. Ben mühendisim, 29 yaşındayım ve evliyim.
 • Adı : Elif
 • Soyadı : Güneş
 • Mesleği : Mühendis
 • Ülkesi : Türkiye
 • Yaşı : 29
 • Medeni hâli : Evli

Merhaba. Benim adım Brain, soyadım Sunny. Amerikalıyım. Teksas’ta yaşıyorum. Üniversite 2. sınıfta okuyorum. Ben öğrenciyim. 19 yaşındayım. 

 • Adı : Brain
 • Soyadı : Sunny
 • Mesleği : Öğrenci
 • Ülkesi : Amerika
 • Yaşı : 19 

Merhaba. Adım Helen, soyadım Mitakis. Ben doktorum. Hastanede çalışıyorum. Yunanistanlıyım. Ailemle Atina’da yaşıyorum. 31 yaşındayım ve bekârım.

 • Adı : Helen
 • Soyadı : Mitakis
 • Mesleği : Doktor
 • Ülkesi : Yunanistan
 • Yaşı : 31
 • Medeni hâli : Bekâr

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki mesleklerle ilgili konuşun.

12. ETKİNLİK

Metni okuyun ve soruları cevaplayın.
Merhaba, benim adım İbrahim, soyadım Toprak. Türkiyeliyim. Ben çiftçiyim. İzmir’de yaşıyorum. 58 yaşındayım. Evliyim ve 3 çocuğum var.
1. İbrahim’in soyadı ne?
İbrahim’in soyadı Toprak. 
2. Onun mesleği ne?
O, bir çiftçi.
3. İbrahim, Mısırlı mı?
Hayır o, Mısırlı değil.
4. Onun kaç çocuğu var?
Onun üç çocuğu var.
5. İbrahim, bekâr mı?
Hayır, İbrahim evli.

13. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerle Burcu Yılmaz hakkında bir paragraf yazın.
Onun adı Burcu, soyadı Yılmaz. Burcu  Türkiyeli.
O, İstanbul'da yaşıyor. Burcu, bir veteriner. 
Burcu 41 yaşında ve evli. Onun 2 çocuğu var.

You have run out of free trial lessons. Subscribe now to continue learning Turkish!

Register now