Log in Signup

Çoklu Zeka

Çoklu zeka konusu ile ilgili aşağıda belirtilen soruları öğretmeninizle tartışın.

Howard Gardner, çoklu zeka teorisini yarattı. Teori, 8 farklı zeka türü olduğunu söyler (mantıksal-matematiksel, uzamsal, dilsel, bedensel-kinestetik, müzikal, kişilerarası, içsel, natüralist).

Her zeka kategorisi için ideal olabilecek iki meslek söyleyebilir misiniz?

Hangisi için en yüksek puanı alacağınızı düşünüyorsunuz?

Çocuğunuz için birini seçebilseydiniz, hangisini seçerdiniz?

Sizce dünyayı iyileştirme olasılığı en yüksek olan düşünce hangisidir?

Genellikle en önemli olarak düşünülen zeka hangisidir?

Hangisi daha az önemlidir?

Hangi zekayı ölçmek daha zor? Ölçmesi en kolay olana ne dersiniz?

 Her biri bir alanda yüksek zekaya sahip insanlar olsaydı, en çok parayı kim kazanırdı?

Bu zekalardan biri için çok yüksek puanlar alan insanların “dahi” olarak etiketlenebileceğini düşünüyor musunuz?

Gardener'ın çoklu zeka kuramına katılıyor musunuz? Neden veya neden olmasın?

You have run out of free trial lessons. Subscribe now to continue learning Turkish!

Register now