Log in Signup

Bu Araba Kimin?

İyelik ekleri, ilgi zamiri ve ünsüz yumuşaması

NELER ÖĞRENECEKSİN?

Bu dersin sonunda;

Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz ve öğretmeninizle birlikte tekrar edin.

Kelime Öğreniyorum

                                                  DİL BİLGİSİ

                                    İyelik Zamirleri
Aşağıdaki tabloyu öğretmeninizle birlikte inceleyin. Anlamadığınız yerleri öğretmeninize sorun.
İyelik Ekleri

NOT!

  • İyelik ekleri, sahip olduğumuz varlıkları gösterir. 
Ünlü ile biten kelimelerden sonra;
Benim arabam (-m)
Senin araban (-n)
Onun araba (-sı, -si, -su, -sü)
Bizim arabamız (-mız, -miz, -muz, -müz)
Sizin arabanız (-nız, -niz, -nuz, -nüz)
Onların arabaları (-ları, -leri)
                                           Ünsüz ile biten kelimelerden sonra;
Benim evim (-ım, -im, -um, -üm)
Senin evin (-ın, -in, -un, -ün)
Onun evi (-ı, -i, -u, -ü)
Bizim evimiz (-ımız, -ımiz, -umuz, -ümüz)
Sizin eviniz (-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz)
Onların evleri (-ları, -leri)
                                Kelimelerin son hecesindeki ünlü harflere göre,
a, ı :   -ım, -ın, -ı, -ımız, -ınız, ları  / adım, adın, adı, adınız, adları
e, i :   -im, -in, -i, -imiz, -iniz, leri / elim, elin, eli, eliniz, elleri
o, u : -um, -un, -u, -umuz, -unuz, ları kolum, kolun, kolu, kolumuz, kolunuz, kolları
ö, ü : -üm, -ün, -ü, -ümüz, -ünüz, leri / gözüm, gözün, gözü, gözümüz, gözünüz, gözleri

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelere uygun iyelik eklerini yazın.
Benim
 anahtarım           telefonum           kalemim
Senin
anahtarın             telefonun            kalemin
Onun
anahtarı               telefonu               kalemi
Bizim
anahtarımız         telefonumuz        kalemimiz
Sizin
anahtarınız          telefonunuz          kaleminiz
Onların
anahtarları          telefonları             kalemleri

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelere uygun iyelik eklerini yazın.
Benim
ayakkabım           kedim             ütüm
Senin
ayakkabın            kedin              ütün
Onun
ayakkabı            kedisi             ütü
Bizim
ayakkabımız         kedimiz         ütümüz
Sizin
ayakkabınız          kediniz           ütünüz
Onların
ayakkabıları        kedileri          ütüleri

3. ETKİNLİK

 Aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi uygun kelimeleri yazın.
Abdullah
Senin bilgisayarın
Abdullah
Onun şapkası
Abdullah
Bizim köyümüz
Abdullah
Senin paran
Abdullah
Onların adresleri
Abdullah
Sizin bahçeniz
Abdullah
Benim arabam

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki diyalogları okuyun.  
Alparslan
Bu, kimin defteri?
Fatih
Bu, benim defterim.
Yavuz
Bu, kimin arabası?
Hürrem
Bu, Soner Bey’in arabası.
Kadir
Bu, onun balonu mu?
Selena
Evet, bu onun balonu.
Canan
Bu, Merve Hanım'ın telefonu mu?
Murat
Hayır, bu Merve Hanım'ın telefonu değil.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki diyalogları tamamlayın.
Seher
Senin adın Emre mi?
Emre
Evet,  benim adım Emre.
Elena
Onun cüzdanı var mı?
Hasan
Evet,  onun cüzdanı var.
Osman
Bu fotoğraf senin mi?
Mehmet
Hayır, bu benim fotoğrafım değil.
Faik
Bu, dedenin evi mi?
Mesut
Evet bu, dedemin evi.

DİL BİLGİSİ

İlgi zamiri –ki

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi tamamlayın.
Victor
Benim adım Victor, seninki ne?
Francesca
Seninki = Senin adın
Tarık
Onların evi geniş, bizim evimiz geniş değil.
Derya
Bizimki = bizim evimiz
Elif
Senin çantan büyük, onunki küçük.
Zeynep
Onunki = onun çantası

DİL BİLGİSİ

Aşağıdaki tabloyu öğretmeninizle birlikte inceleyin. Anlamadığınız yerleri öğretmeninize sorun.
Ünsüz Yumuşaması

NOT!

  • "k, t p, ç" ünsüzleri ile biten kelimeler ünlü harflerle başlayan ek aldıklarında "ğ, d, b, c" harflerine dönüşür. 
  • k-ğ / t-d / p-b / ç-c olur. 
  • Buna ünsüz yumuşaması denir. (Şifre: KiTaı)
Örnekler
Senin ayak-ın / Senin ayağın
Bizim kâğıt-ımız / Bizim kağıdımız
Benim kitap-ım / Benim kitabım
Onun ilaç-ı / Onun ilacı

7. ETKİNLİK

Boşlukları örnekteki gibi tamamlayın.
Natalia
Ben / çorap : Benim çorabım
Natalia
Sen / gözlük     Senin     gözlüğün
Natalia
O / sevinç         Onun     sevinci
Natalia
Biz / yurt           Bizim     yurdumuz
Natalia
Siz / ağaç          Sizin      ağacınız

8. ETKİNLİK

Metni okuyun. 
Merhaba, benim adım Emel. Ben Türkiyeliyim. 13 yaşındayım. Benim bir kız kardeşim var. Onun adı Ceren. Ceren 5 yaşında. Ceren’in bir kedisi var. Onun adı “Mino”. Benim de bir kedim var. Onun adı “Yumo”. Ceren’in kedisi küçük, benimki büyük. Yumo’nun kulağı uzun, Mino’nunki kısa. Onlar çok sevimli.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.

9. ETKİNLİK

Boşluklara uygun kelimeleri yazın.
Mustafa
Onun kedisi küçük, benimki büyük.
Berna
Benimki:  Benim kedim
Polat
Yumo’nun kulağı uzun, Mino’nunki kısa.
Elif
Mino’nunki: Mino’nun kulağı
KONUŞUYORUM

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki diyalogları okuyun.  
Aslan
O, kimin öğretmeni?
Bahar
O, bizim öğretmenimiz.
Selman
Bu, kimin kalemi?
Hatice
Bu, benim kalemim.
Ebubekir
Bu, senin silgin mi?
Fatma
Evet, bu benim silgim.
Zeynep
Bu, Efe Bey’in çiftliği mi?
Ömer
Hayır, bu Efe Bey’in çiftliği değil.

11. ETKİNLİK

Siz de yukarıdaki kelimeler ile benzer diyaloglar oluşturun. 
Cem
............................................................................................
Sevda
............................................................................................
Hamza
............................................................................................
Mihriban
............................................................................................
Halit
............................................................................................
Safiye
............................................................................................
Bilal
............................................................................................
Nesibe
............................................................................................
Burak
............................................................................................
Cafer
............................................................................................

You have run out of free trial lessons. Subscribe now to continue learning Turkish!

Register now